Algemene Voorwaarden Email service

In overeenstemming met de heersende regelgeving wat betreft de Wet Bescherming van Persoonsgegevens (WBP), delen wij u mee dat de gegevens die u ons vrijwillig geeft, toegevoegd zullen worden aan een gegevensbestand van de Vereniging voor promotionele belangenbehartiging van Deluxe Hotels in Amsterdam. Hier zullen ze automatisch behandeld worden om gegevensverwerkingdiensten te verstrekken die verbonden zijn aan de vacature voor een arbeidsrelatie, evenals andere diensten, in geval van tewerkstelling, die betrekking hebben op uw professionele carrière en op de Human Resources afdelingen van de hotels die aangesloten zijn bij de Vereniging voor promotionele belangenbehartiging van Deluxe Hotels in Amsterdam. Ook stemt u uitdrukkelijk toe dat uw gegevens voor dezelfde doeleinden worden overgedragen aan andere hotels van de Vereniging voor promotionele belangenbehartiging van Deluxe Hotels in Amsterdam en overige verbonden ondernemingen in of buiten Nederland. U heeft het recht op toegang tot, correcties en opheffing van deze gegevens door een brief te schrijven aan de Vereniging voor promotionele belangenbehartiging van Deluxe Hotels in Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat 2-8, 1012 CP Amsterdam. Vergeet niet dat u in alle gevallen garandeert dat de verstrekte gegevens oprecht, exact, geldig en authentiek zijn. Hiertoe vragen wij u deze gegevens bij te houden, zodat deze overeenkomen met uw werkelijke situatie.

Ook delen wij u mee dat uw persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden en commercie prospectie, behalve als u hier uitdrukkelijk niet mee akkoord gaat door te schrijven naar ons adres Vereniging voor promotionele belangenbehartiging van Deluxe Hotels in Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat 2-8, 1012 CP Amsterdam.

Luxury Hotels of Amsterdam

De hotel vacaturesite van Luxury Hotels of Amsterdam is een uniek samenwerkingsverband in de Amsterdamse hotellerie. De site is opgezet om de carrièremogelijkheden en hotel vacatures binnen onze enerverende en bijzondere bedrijven in Amsterdam en Schiphol te promoten.